BABEL XXI-475

Por SERGIO MONSALVO C.

BXXI-475 (FOTO 1)

 GILBERT SHELTON

(THE FREAK BROTHERS)

Programa radiofónico de Sergio Monsalvo C.

http://www.babelxxi.com/?p=7435

 

 

Exlibris 3 - kopie